zadzwoń: +48 609 177 771

Regulamin Sauny Zewnętrznej

REGULAMIN SAUNY FIŃSKIEJ ORAZ BALI SCHŁADZAJĄCEJ

1. Na terenie sauny i bali schładzającej obowiązują przepisy niniejszego regulaminu. Przed
wejściem do pomieszczenia sauny lub bali należy zapoznać się z regulaminem. Korzystanie z
sauny i bali jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy
regulaminu.
2. Sauna i balia jest otwarta codziennie, jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają, po
wcześniejszej rezerwacji i ustaleniu godziny indywidualnego seansu.
3. Przy korzystaniu z pomieszczenia sauny lub bali należy bezwzględnie stosować się do
regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez
pracowników obiektu Leśna Kąpiel.
4. Opłata za korzystanie z sauny naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.
5. Zaleca się korzystać z bali zupełnie nago (ewentualnie w stroju basenowym)
6. Zaleca się korzystać z sauny z owinięciem ciała w suchy ręcznik.
7. W saunie należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być
rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
8. Przed przystąpieniem do kąpieli w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i
ciepłą wodą, następnie wytrzeć je do sucha.
9. Przed wejściem do pomieszczenia sauny lub bali należy:
a. załatwić potrzeby fizjologiczne,
b. zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała,
c. zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
d. zdjąć obuwie.
10. Z sauny i bali mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią
przeciwskazań do korzystania.
11. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie lub bali obiekt Leśna Kąpiel nie ponosi
odpowiedzialności.
12. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w saunie lub bali wyłącznie i na odpowiedzialność
rodzica lub dorosłego opiekuna.
13. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
a. chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
b. chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre
infekcje i stany astmatyczne,
c. z gorączką,
d. kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
e. zmęczonym i w stanie intoksykacji.
14. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
a. po spożyciu alkoholu lub/i środkach odurzających
b. posiadające otwarte rany ciała,
c. chore na choroby zakaźne i weneryczne, z widocznymi schorzeniami dermatologicznymi.
15. Podczas przebywania w saunie zabrania się:
a. stwarzania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób,
b. wnoszenia i spożywania wszelkich napojów i posiłków,
16. Po seansie w saunie lub kąpieli w bali należy wypocząć około 20-30 minut
17. W pomieszczeniu sauny fińskiej panuje temperatura około 70-120°C .
18. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi (nie wolno samodzielnie
zmieniać parametrów).
19. Maksymalnie w saunie może przebywać 6 osób.
20. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi.
21. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone
szkody.
22. Nieprzestrzeganie regulaminu przez użytkowników upoważnia pracowników obsługi do
odebrania prawa korzystania z sauny.
23. Przekroczenie czasu trwania seansu będzie skutkowało doliczaniem opłaty za każdą nowo
rozpoczętą godzinę seansu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
24. Każda osoba korzysta z sauny oraz bali schładzającej na własną odpowiedzialność.
25. Za wszelkie wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu obiekt
Leśna Kąpiel nie ponosi odpowiedzialności.
26. Ewentualne uwagi dotyczące pracy sauny lub bali należy niezwłocznie zgłosić pracownikom
obiektu Leśna Kąpiel.