ßenbadewanne" /> Außenbadewanne - Leśna Kąpiel

Außenbadewanne

Każda osoba korzystająca z Balii zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami niniejszego regulaminu oraz podporządkowania się jego zapisom. 

 1. Regulamin obejmuje Balię
 2. Balia dostępna jest dla Gości jedynie po wcześniejszej rezerwacji z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości skorzystania z Balii w przypadku złych warunków atmosferycznych, np. silny wiatr, grad, śnieżyca.
 3. Balia pełni funkcję rekreacyjną, bez opieki ze strony ratownika.
 4. Wszelkich regulacji urządzeń Balii, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik Leśnej Kąpieli.
 5. Z Balii mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Balii tylko i wyłącznie w towarzystwie i na odpowiedzialność dorosłego opiekuna.
 6. Nie należy dotykać elementów pieca w Balii tych wystających ponad powierzchnię jak i tych zanurzonych w wodzie, mogą być one bardzo gorące i może dojść do poparzenia!!!
 7. W Balii i przy niej należy poruszać się bardzo ostrożnie, gdyż Balia i schodki mogą być śliskie.
 8. Podczas trwania prac porządkowych obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do Balii. 
 9. Osoby korzystające z Balii zobowiązane są do noszenia stroju kąpielowego i skorzystania z prysznica przed wejściem do Balii.
 10. Na teren Balii zabrania się wnoszenia żywności oraz elementów/artykułów ostrych, niebezpiecznych, a w szczególności szklanych (w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach). 
 11. Na terenie Balii zabrania się:
 • podawania, wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających,
 • spożywania posiłków,
 • palenia papierosów i wyrobów tytoniowych,
 • zaśmiecania obiektu,
 • wprowadzania i przebywania zwierząt,
 • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 • wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia i narażać zdrowie pozostałych osób korzystających z Balii.
 1. Przed wejściem do Balii należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 2. Zabrania się korzystania z Balii osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi oraz agresywne zachowanie.
 3. Osoby przebywające w Balii deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 4. Zabrania się niszczenia wyposażenia obiektu oraz zanieczyszczenia wody.
 5. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła Balię będzie obciążona kosztami wymiany wody i czyszczenia Balii.
 6. Zaleca się pozostawianie cennych przedmiotów w domku/apartamencie celem zmniejszenia ryzyka kradzieży lub zagubienia. Za rzeczy zaginione lub skradzione obsługa Leśnej Kąpieli nie ponosi odpowiedzialności. 
 7. Korzystanie z Balii odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.
 8. Leśna Kąpiel nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia regulaminu.

Dziękujemy!