Datenschutzerklärung

 1. Informacje ogólne:

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Administratora strony internetowej https://lesna-kapiel.com oraz https://apartamenty-karpacz.com, zwanej dalej Stroną.

 

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest jest firma Crewio Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 2a/3, NIP: 8971833712, REGON: 366344517, dalej zwanym, jako “Obiekt”.  Crewio Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem: 0000658210. Z Obiektem można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej rezerwacje@lesna-kapiel.com lub telefonicznie po numerem telefonu: +48 609 177 771 lub za pisemnie na adres ul. F.Chopina 49, 58 – 540 Karpacz

 

 1. Zbieranie i korzystanie z danych osobowych

Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

 

Informujemy, że pozyskane w ramach działania naszej strony dane osobowe mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane w następujący, jedynie legalny sposób:  

 1. zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy przez Obiekt. W szczególności świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym dostarczania zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji, weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej (na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust. 1 pkt. b).
 2. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z:

 1. Państwa zgodą – tj. dobrowolnym wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie danych. (Art. 6 ust. 1 lit. a)
 2. Wymogami Umowy – tj. koniecznością dysponowania państwa danymi na potrzeby wykonania usługi zawartej w umowie pomiędzy Obiektem a Państwem. (Art. 6 ust. 1 lit. b)
 3. Wymogami ustawowymi – tj. Konieczność wypełnianie przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa. (Art. 6 ust. 1 lit. c)

 

 1. Ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. W ramach przetwarzania pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły zostać udostępnione innym niż Obiekt podmiotem tj.:

 1. Podmiotom świadczącym usługi na rzecz Obiektu np. dostawcom usług informatycznych, doradcom, podmiotom współpracującym realizującym usługi na rzecz Obiektu.
 2. Innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także do ich modyfikacji i zaprzestania przetwarzania w dowolnym momencie na warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. Na Stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Strony i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Stronę. Wspomniane strony mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.

 

 1. Przechowywanie danych osobowych

Okres, przez jaki przechowywane będą Państwa dane osobowe, uzależniony jest od celu ich przetwarzania.

 1. Dane zebrane w celu zawarcia umowy będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
 2. Dane zebrane do celów marketingowych, przestaną być wcześniej przetwarzane przez Administratora jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w każdym przypadku, kiedy istnieje podejrzenie naruszenia prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 1. Pliki Cookie

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu https://lesna-kapiel.com/ z siedzibą pod adresem ul. Chopina 49 Karpacz
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 7. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
 8. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
  1. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
  2. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

 1. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
  3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”.

Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.