Freizeitgelände

Każda osoba korzystająca ze Strefy Rekreacyjnej zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami niniejszego regulaminu oraz podporządkowania się jego zapisom. 

 1. Regulamin obejmuje Strefę Rekreacyjną
 2. Strefa Rekreacyjna (trampolina, zjeżdżalnia, tyrolka, miejsce do grillowania) dostępna jest wyłącznie dla Gości obiektu Leśna Kąpiel, służy zabawie i rekreacji.
 3. Dzieci poniżej 18 lat mogą przebywać na terenie Strefy Rekreacyjnej wyłącznie pod opieką dorosłych.
 4. Korzystanie z miejsca do grillowania jest możliwe tylko po konsultacji z obiektem, osoba grillująca jest odpowiedzialna za utrzymanie niskiego ognia, dogaszanie miejsca do grillowania po zakończeniu konsumpcji oraz kategoryczny zakaz zbliżania się dzieci do miejsca grillowania bez opiekuna. Osoby poniżej 18 roku nie mogą przebywać w miejscu do grillowania bez opiekuna.
 5. Osoby przebywające na terenie Strefy Rekreacyjnej są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, mieniu obiektu Leśna Kąpiel oraz mieniu innych obecnych tam osób. 
 6. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność prawną za ewentualne uszkodzenia  osób lub/i mieniu przez dzieci.
 7. Na terenie Strefy Rekreacyjnej nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i psychotropowych.
 8. Na terenie Strefy Rekreacyjnej można palić jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.
 9. Osoby przebywające na terenie Strefy Rekreacyjnej nie mogą mieć przy sobie niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia i życia  innych osób przebywających na terenie Strefy Rekreacyjnej.
 10. Z urządzeń znajdujących się w Strefie Rekreacyjnej należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowując bezpieczeństwo swoje oraz bawiących się dzieci. Należy przestrzegać następujących reguł:
 • w pobliżu urządzeń w Strefie Rekreacyjnej zabronione są i jazda na rowerze i rolkach,
 • tyrolka, trampolina oraz zjeżdżalnia przeznaczone są jedynie do użytku dzieci w obecności ich opiekuna,
 • zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń,  w szczególnie dotyczy to tyrolki, drabinek, dachów domków i trampoliny,
 • zabronione jest korzystanie z tyrolki przez więcej niż jedno dziecko jednocześnie.
 1. Na terenie Strefy Rekreacyjnej obowiązuje zakaz:
 • zaśmiecania terenu,
 • niszczenia roślin,
 • dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych i innych oraz ogrodzeń, 
 • zakłócania spokoju i porządku publicznego,
 • palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych (nie dotyczy wyznaczonego miejsca do grillowania).
 1. Korzystanie ze Strefy Rekreacyjnej odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.

 

O wszystkich zagrożeniach należy poinformować opiekuna Obiektu (665 177 771).

 

Czynne uczestniczenie w bójkach czy niszczenie mienia podlega karze za wykroczenia z artykułu 50,51, 52a, 124 i 143 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 1971r, Nr 12, poz. 114 z późn. zm.).

 

Dziękujemy