Freischwimmbad

Każda osoba korzystająca z Basenu Zewnętrznego zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami niniejszego regulaminu oraz podporządkowania się jego zapisom. 

 

 1. Regulamin obejmuje Basen Zewnętrzny
 2. Basen Zewnętrzny dostępny jest dla Gości od godz. 10:00 do 20:00. 
 3. Basen pełni funkcję rekreacyjną, bez opieki ze strony ratownika.
 4. Głębokość basenu wynosi 150cm.
 5. Dzieci do lat 18 mogą przebywać na terenie Basenu zewnętrznego wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 6. Podczas trwania prac porządkowych (odkurzacz wodny) obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do niecki basenowej. 
 7. Osoby korzystające z basenu zobowiązane są do noszenia stroju kąpielowego i skorzystania z prysznica przed wejściem na basen.
 8. Przed wejściem na teren Basenu Zewnętrznego należy zmienić obuwie na klapki.
 9. Zabrania się skakania do wody i biegania na terenie Basenu Zewnętrznego.
 10. Na teren Basenu Zewnętrznego zabrania się wnoszenia żywności oraz elementów/artykułów ostrych, niebezpiecznych, a w szczególności szklanych (w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach). 
 11. Na terenie Basenu Zewnętrznego zabrania się:
 • podawania, wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających,
 • spożywania posiłków,
 • palenia papierosów i wyrobów tytoniowych,
 • zaśmiecania obiektu,
 • wprowadzania i przebywania zwierząt,
 • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 • wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia i narażać zdrowie pozostałych osób korzystających z basenu.
 1. Na terenie Basenu Zewnętrznego można spożywać napoje wyłącznie w plastikowych kubkach lub butelkach.
 2. Zabrania się korzystania z Basenu Zewnętrznego osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi oraz agresywne zachowanie.
 3. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Basenu Zewnętrznego ze szczególną ostrożnością. 
 4. Zabrania się niszczenia wyposażenia obiektu oraz zanieczyszczenia wody.
 5. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody.
 6. Zaleca się pozostawianie cennych przedmiotów w pokoju hotelowym celem zmniejszenia ryzyka kradzieży lub zagubienia. Za rzeczy zaginione lub skradzione obsługa Leśnej Kąpieli nie ponosi odpowiedzialności. 
 7. Korzystanie z Basenu Zewnętrznego odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.
 8. Leśna Kąpiel nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia regulaminu.

 

Dziękujemy!